2014 оны 12-р сарын 20
 

ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНАА

2014 оны 12-р сарын 18                Эрхэм Татвар төлөгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж, мэндчилье.      Улс орны хөгжил, үндэсний  аюулгүй байдал, иргэний  эрх, эрх чөлөөг хамгаалан баталгаажуулах эдийн засгийн гол тулгуур нь үндсэн хуулийн дагуу эрхэм таны төлж буй татвар билээ. Таны төлсөн татвар иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, соёл, боловсролтой болгох, улс орноо батлан хамгаалах, хууль ёсыг сахиулах, эх орноо хөгжүүлэхэд зарцуулдаг...

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Татвар төлөгч та хуулиар ногдсон татвараа хугацаанд нь төсөвт төлж, шинэ оноо татварын өргүй угтахыг уриалж байна. Хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй татварын дүнд хоног тутам 0,1 хувийн торгууль, 0,051 хувийн алданги нэмж ногдох тул ногдсон татвараа хуулийн хугацаанд нь төлөхийг Танд анхааруулж байна. Хуулиар тогтоосон хугацаанд татвараа төлсөн Татвар төлөгч танд баярлалаа.                                          ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН...

Цахим хэлбэрээр тайлангаа хэрхэн тайлагнах вэ?

2014 оны 12-р сарын 16 Та цахим тайланг өгөхдөө харъяалагдах татварын албанаас системд нэвтрэх код авна. Та “Цахим тайлангийн систем” /e-tax.mta.mn/-д хандаж, дараахь горимын дагуу ажиллана. • Системд нэвтрэх – “Цахим тайлангийн систем”-д нууц үг, хэрэглэгчийн нэрээ оруулан нэвтэрнэ. • Татварын тайлангийн төрлийг сонгох – “Татварын тайлан” цэснээс тайлагнах татварын төрлийг сонгоно. • Татварын тайланг шивж оруулах ба хадгалах- Сонгосон...

ШИНЭЭР БЇРТГЇЇЛСЭН НЄАТ-ЫН СУРГАЛТ ЯВАГДАНА

2014 оны 12 дугаар сар 16                                                                                               Хэрлэн сум Д/д Сургалтанд хамрагдах  НЄАТатвар тєлєгчдийн хариуцсан байцаагч Огноо Їргэлжлэх цаг 1 ТУБ Л.Цэцэгбаяр 12.17 14.00-16.00 12.18 10.00-12.00 2 ТУБ Ц.Цэрмаа 12.18 14.00-16.00 12.19 10.00-12.00 3 ТУБ О.Ганчимэг 12.23 14.00-16.00 12.24 10.00-12.00 4 ТУБ Р.Хоролсїрэн 12.24 14.00-16.00 12.25 10.00-12.00 5 ТУБ Д.Нэргїй 12.25 14.00-16.00 12.26 10.00-12.00 СУРГАЛТЫН...

АРХИВЫН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААР ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

             Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 163 дугаар тогтоолын дагуу жил бүрийн 12 сарын 05-ныг Архивчдын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсонтой холбогдуулан тус хэлтсийн үйл ажиллагаа болон архивын хадгалалт, хамгаалалтын талаар үзүүлэх сургалтыг Аймгийн Архивын тасгаас 2014 оны 12 дугаар сарын 11-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав.Тус сургалтанд 14 сумын 100 гаруй архивчид хамрагдаж харилцан туршлага солилцлоо. Энэ үеэр нийт архивчид...

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Татварын Ерөнхий газраас авч байгаа Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаанд идэвхтэй хамрагдана уу. Судалгаанд хамрагдах линк: https://docs.google.com/forms/d/1X1ePqQF0RTLjc8UtdWe8jRMk7K-og-IBQ8JkMcxFQDo/viewform   Дорнод аймгийн татварын хэлтэс

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

16.1.Дараахь орлогыг албан татвараас чөлөөлнө: 16.1.1.хууль тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үзүүлж байгаа хөнгөлөлт, нөхөх олговор болон нэг удаагийн буцалтгүй тусламж; 16.1.2.донорын олговор; 16.1.3.албан томилолтын зардал; 16.1.4.даатгалын нөхөн төлбөр; 16.1.5.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын болон Монгол Улсын Хөгжлийн банкны өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр, хүү, анз; /Энэ заалтад 2011 оны 11 дүгээр сарын...

“Õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàðын хєнгєлєлт, чєлєєлєлт эдэлсэн орлогын дэлгэрэнгїй мэдээ ”, ТТ-06 (Б) маягтыг íºõºõ çààâàð

Мэдээ нөхөхдөө 2 баганад заасан мөрийг мөрдлөг болгож 3 дугаар баганын мөнгөн дүнг мянгачилж нөхнө. 1. Албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэсэн орлогын нийт дүнг бичнэ. 2. Албан татвараас чөлөөлөгдөх орлогын нийт дүн /мөр 2/ мөр 3 дээр мөр 41-ээс мөр 50-ийн нийлбэрийг бичнэ. 3. Хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д заасан “хууль, тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үзүүлж байгаа хөнгөлөлт, нөхөх олговор...

“Õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàðын тàéëàí”, ТТ-06 (А) маягтыг íºõºõ çààâàð

Тайланг нөхөхдөө 2 дугаар баганад заасан мөрийг мөрдлөгө болгож 3 дугаар баганын мөнгөн дүнг мянгачилж нөхнө. 1.Нийт орлогын дүн /мөр 1/-ийн дүн нь цалин, хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах бусад орлогын дүн (мөр 2), ажил олгогчоос ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүнд олгосон тэтгэмж, бэлэг, төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, орон тооны бус зөвлөл болон бусад зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн гишүүний цалин хөлс, шагнал, урамшуулал, гадаад, дотоодын...

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх

Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар 1. Татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулах үйл ажиллагаа нь тэдэнд татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар олгохоос эхэлнэ. Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар нь /цаашид ТБД гэж товчлох/ татвар төлөгчид зөвхөн нэг удаа олгогдох байнгын дугаар байна. 2. Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршиж байгаа дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, Төсөвт болон төрийн бус байгууллага, шашны байгууллага,...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins