2014 оны 11-р сарын 01
 

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот   АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Ерөнхий зүйл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь аж ахуйн нэгжийн орлогод албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж 2.1.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан...

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь агаар бохирдуулагч этгээдэд агаарын бохирдлын төлбөр ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Агаарын тухай хууль,...

АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   1995 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Улаанбаатар хот   АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь автобензин, дизелийн түлшинд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.  2 дугаар зүйл. Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тухай хууль тогтоомж Автобензин, дизелийн түлшний албан...

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/

  МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2008 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсад татвар бий болгох, тогтоох, ногдуулах, тайлагнах, төлөх, хянан шалгах, хураах эрх зүйн үндсийг тогтоож, татвар төлөгч болон татварын албаны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлон тэдгээрийн хооронд...

“Татварын орчны шинэчлэл, мэргэшсэн зөвлөхийн оролцоо” сэдэвт онол, практикийн бага хурлын удирдамж

2014 оны 10-р сарын 24 Share Монгол Улсын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ, татвар, бизнесийн орчны харилцан нөлөөлөл, уялдаа холбоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгохтой холбогдсон судалгаа, шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээ, онол, практикийн ач холбогдол бүхий бүтээлийг шалгаруулан олон нийтэд түгээхэд энэхүү хурлын зорилго оршино.                                                                    Нэг. Илтгэлийн агуулга  ...

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

 2014 оны 10 дугаар сар 22                                                                                                                                                                                        Хэрлэн сум                             Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг, “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолын дагуу зохиогдож байгаа “Нээлттэй хаалганы өдөр” –ийн арга...

Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 23.2 дахь хэсэгт заасны дагуу санхүүгийн тайланг 6 ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад тушаагаагүй нэр бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, улсын бүртгэлээс хасахаар нийтэд мэдээлж байна.     Эдгээр байгууллагатай холбоотой санал хүсэлт, гомдлыг нийтэд зарласнаас хойш 6 сарын хугацаанд хүлээн авах ба энэ хугацаанд...

Татварын алба таны тайланг хүлээж аваад ямар хяналт тавих вэ?

 Таны тайланг татварын албаны нэг цэгээс үйлчилгээ үзүүлэх улсын байцаагч хүлээн авна.  Татварын алба таны  санхүүгийн болон татварын тайлангийн тоон үзүүлэлтүүд хоорондоо тохирч буй эсэх, тооцооны алдаа буй эсэх, татварын тооцоолол, хувь хэмжээ зөв эсэх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт хуульд нийцэж байгаа эсэхийг хянана.  Байцаагч Таны төлсөн татварын дүнг татварын албаны холбогдох бүртгэлтэй тулган тохирч буй эсэхийг нягталж,...

Та татварын тайлангаа цахим хэлбэрээр хэрхэн тайлагнах вэ?

 Та цахим тайланг өгөхдөө харъяалагдах татварын албанаас системд нэвтрэх код авна.  Та “Цахим тайлангийн систем” /e-tax.mta.mn/-д хандаж, дараахь горимын дагуу ажиллана. • Системд нэвтрэх – “Цахим тайлангийн систем”-д нууц үг, хэрэглэгчийн нэрээ оруулан нэвтэрнэ. • Татварын тайлангийн төрлийг сонгох – “Татварын тайлан” цэснээс тайлагнах татварын төрлийг сонгоно. • Татварын тайланг шивж оруулах ба хадгалах- Сонгосон татварын...

Татвар төлөгч та тайлангаа хэзээ хэрхэн ирүүлэх вэ?

 Та тайлангаа өөрийн биеэр болон  цахим хэлбэрээр,  мөн  шуудангаар ирүүлж болно.  Та татварын тайланг хуулиар тогтоосон  хугацаанд гаргаж татварын албанд ирүүлнэ.  Жишээлбэл: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын улирлын тайланг улирлын дараа сарын 20-ны дотор, тухайн жилийн эцсийн тайланг дараа жилийн 2 дугаар сарын 10-ны дотор, НӨАТ-ын тайланг дараа сарын 10-ны дотор, онцгой албан татварын тайланг дараа сарын 5-ны дотор  татварын...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins